AmiGanS
Celnove Produkty Cesky Anglicky Odkazy Ostatni
Created with Amiga!
HitMenu


Spouštění programů patří k základním funkcím každého operačního systému. Vzhledem k tomu, že prakticky každý moderní operační systém je již dnes standardně vybaven nějakým okenním prostředím, je vcelku nepohodlné proklikávat se při spouštění nějakého programu hromadou otevřených oken. Proto je většina systémů vybavena nějakým tím spouštěčem. Ať už to jsou různé spouštěcí lišty, panely, docky a podobně, nejedná se většinou o optimální nástroje. Proto vznikají přímo od nespokojených uživatelů programy, které mají za úkol spustit požadovaný program rychle, pohodlně a spolehlivě.

Grab Jedním z nich je i prográmek HitMenu, který lze najít na Aminetu (viz. link na Aminet v sekci "odkazy") ve své momentálně poslední verzi 1.12. Každý z programů, který slouží ke spouštění aplikací má jiný způsob logiky ovládání. Některé sází na ikony, jiné na startovacím panelu alá Windows a další třeba na otevřeném oknu se seznamem programů ke spuštění. HitMenu nevyužívá ani jeden z popsaných způsobů a sází na klasiku - programy spouští pomocí klasických amigovských menu. Ovšem přitom není žádným způsobem patchován systém. Funguje asi následovně. Po spuštění programu HitMenu se objeví na ploše systému lišta. Pokud ji nakliknete, stane se aktivním uživatelské menu programu HitMenu. V té chvíli můžete po stisku pravého tlačítka spouštět své nadefinované programy. Pokud naklikněte plochu systému, můžete používat opět systémové menu. Přitom je samozřejmě teoreticky možné spustit i několik těchto programů s různou konfiguraci. Ovšem to opravdu pouze teoreticky, protože prakticky nevím, na co by to kdo využil :)

Tímto se pomalu dostáváme k poměrně důležité součásti podobných programů a tou je konfigurace.

Samotná konfigurace programu HitMenu je uložena v preferenčním souboru jako ASCII. Bohužel HitMenu nemá žádný vlastní konfigurační program s GUI, a proto se veškeré úpravy tohoto konfiguračního souboru musí dělat v některém textovém editoru (CED, Ed, GoldED...).

Editace probíhá dále popsaným způsobem. Nejdříve je nutné definovat název hlavního menu. To je nutné udělat pomocí příkazu MENUTITLE, poté následuje dvojtečka a poté již samotný název. Například:

MENUTITLE:Nástroje

Bude vytvořeno menu Nástroje.

Dále je možné vytvořit podmenu. To se tvoří stejně jako hlavní menu, pouze se použije příkaz MENUITEM. Tedy podmenu Hudba by bylo vytvořeno jako:

MENUITEM:Hudba

Podmenu samozřejmě není nutné, programy lze spouštět i rovnou z hlavního menu, nicméně přece jen je s použitím podmenu vytvořen určitý řád. Název samotného programu, který má být spuštěn se pak vytvoří pomocí příkazu SUBITEM, tedy pokud chceme spouštět třeba program Protracker, bude vypadat řádek takto:

SUBITEM:ProTracker

Poté již následuje samotný příkaz pro spuštění daného programu. Pokud se jedná o program, který je nutné spouštět pomocí ikony, tedy obsahuje například některé používané tooltypy, nebo jde o program, který zkrátka nějakou ikonu má, používá se ke spuštění program WBRun. Některé systémy (Amiga OS 3.9, Morph OS) už mají WBRun přímo v sobě, pokud používáte systém, který WBRun standardně neobsahuje, naleznete tento soubor v archivu s programem HitMenu.

Samotné spuštění daného programu (v našem případě Protrackeru) proběhne následovně: CMD:wbrun sys:tools/music/protracker/protracker

Nyní se podíváme na tento řádek podrobněji. Příkaz CMD je nutné mít hned na začátku, jinak nebude spuštění programu pracovat, následuje příkaz WBRun a poté již cesta k samotnému programu. Pokud není nutné spouštět program z ikony, nebo program ani vlastní ikonu nemá, musíme příkaz WBRun vynechat a program spustit následujícím způsobem:

CMD:sys:tools/music/protracker/protracker

Tímto způsobem jsem si zkusili nadefinovat spuštění jednoho programu, ostatní programy se poté přidávají obdobně. Pokud vám to přesto není jasné, v archivu s programem HitMenu naleznete i ukázkový preferenční program, který bude fungovat, nicméně programy použité v této preferenci vám samozřejmě nejspíš spustit nepůjdou, protože autor má logicky většinou jinak nastavené cesty k programům.

Soubor s preferencemi by měl být uložen buď v adresáři S, nebo Prefs/env-archive na systémovém disku, nebo, asi nejlépe, přímo v adresáři ve kterém máte nakopírován i program HitMenu. K bezchybnému běhu programu je ještě dále potřeba diskfont.library, parm.library v adresáři Libs a již zmiňovaný program WBRun v adresáři C na systémovém disku. HitMenu vám bude fungovat, pokud máte Amigu s kikstartem alespoň 2.04. Program běží dobře i na Pegasosu pod Morph OS.

Samotný hlavní program je asi nejlepší nakopírovat do adresáře WBStartup, pak máte zaručeno jeho spuštění po každém startu systému. Běh programu lze ovlivnit několika tooltypy. Jedná se veskrze o to, kde má být umístěna lišta programu.

POSITION=BOTTOM - umístí lištu do horní části systému.

POSITION=TOP - umístí lištu do dolní části systému.

XPOSITION=x - x souřadnice umístěná lišty.

YPOSITION=y - y souřadnice umístění lišty.

Vhodné je nejspíš umístit listu někam výše, není potom nutné jezdit nahoru k menu. Uživatele prográmku Magic Menu mají situaci poněkud ulehčenu, protože lze nastavit menu tak, aby se otvíralo vždy podle polohy myši.

HitMenu je freeware a jeho autorem je Luca Ciccotelli, který si říká Hitman (odtud název programu) a jak sám píše v dokumentaci, program byl vytvořen během jednoho odpoledne. Nicméně pracuje spolehlivě. Vadí mi snad jen to, že u některých programů spouštěných bez WBRun dochází k blokaci dalších spouštěných aplikací a stejně je proto nutné přidat projectovou ikonu a program spustit přes ní. A potom mi ještě chybí pevné uchycení lišty na plochu systému, takto při nakliknutí dochází k občasným tu mírným a tu větším posuvům. Nicméně to je jsou jen poznámky hnidopicha na adresu jinak velmi užitečného programu :)

Flegy

TOPlist !BLAyEn design! ArtWay